Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30854
Title: Hỏi đáp về pháp luật
Authors: Nguyễn Trung Tin
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quy chế đầu tư
Quy chế xây dựng
Abstract: Trình bày các kiến thức pháp luật về người có thẩm quyền quyết định đầu tư và người có thể là chủ đầu tư dưới dạng hỏi - đáp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 62-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_VEQUYCHEQUANLY_TC_SO8_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 602,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.