Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30867
Title: Một số suy nghĩ về các tổ chức liên nghành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Tổ chức liên nghành
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Phân chia 3 loại tổ chức liên ngành theo tính chất hoạt động. Giới thiệu những nhiệm vụ thuộc nội dung quản lý Nhà nước, trừ thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các tổ chức liên ngành. Trình bày một số vấn đề còn bất cập của các tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới những bất cập đó. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 21-42, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 10(138)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_MOTSOSUYNGHIVECACTOCHUC_TC_SO10_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.