Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30873
Title: Một số vấn đề về quan hệ giữa chức năng giám sát của Quốc hội với chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Authors: Nguyễn Quang Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về chức năng giám sát của Quốc hội, chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chức năng giám sát với chức năng lập hiến, lập pháp của Quốc hội. Trình bày mối quan hệ giữa chức năng giám sát của Quốc hội với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Kiến nghị một số ý kiến nhằm góp phần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 18-26, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 11(139)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_MOTSOVANDEVEQUANHE_TC_SO11_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.