Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30880
Title: Về mối quan hệ giữa Luật dân sự, Luật Kinh tế và Luật Thương mại
Authors: Nguyễn Văn Luyện
Keywords: Pháp luật
Luật dân sự
Luật Kinh tế
Luật Thương mại
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại Việt Nam đều điều chỉnh các quan hệ tài sản giữa tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân và giữa cá nhân với nhau. Trình bày một số nguyên tắc chung trong quan hệ pháp luật của 3 nghành Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại. Phân tích những điểm còn bất cập trong những quy định của pháp luật Việt Nam về chế định pháp nhân
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr.3-10, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 12(140)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VEMOIQUANHEGIUALUATDANSU_TC_SO12_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.