Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30915
Title: Một số vấn đề về hoàn thiện các cơ sở hiến định của tổ chức bộ máy Nhà nước ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Bộ máy Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCNCN Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 1992. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các tiêu chí của mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước trong điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay. Trình bày và phân tích những vấn đề đang đặt ra trong việc nghiên cứu, xây dựng mô hình lý luận về chức bộ máy Nhà nước hiện nay
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 3-12, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 4(144)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MOTSOVANDEVEHOANTHIEN_TC_SO4_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.