Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30918
Title: Khai thác chung trong vịnh Thái Lan: Những vấn đề pháp lý
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Quốc tế
Vịnh Thái Lan
Abstract: Electronic Resources
Tiến hành so sánh các thỏa thuận khai thác chung tại Vịnh Thái Lan. Trình bày các yếu tố dẫn tới thành công của mô hình khai thác chung trong vịnh Thái Lan từ Thỏa thuận Thái – Malaysia năm 1979 đến Thỏa thuận Việt Nam – Malaysia năm 1992. Đưa ra một số kết luận về vấn đề này
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 30-38, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 4(144)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_KHAITHACCHUNGTRONGVINHTHAILAN_TC_SO4_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.