Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Minh Hương
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorTrần Minh Hương
dc.date.created2000vi
dc.date.issued2000
dc.identifier.other0866-7446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/30941-
dc.description.abstractElectronic Resourcesvi
dc.description.abstractCải cách bộ máy hành chính là một trong những nội dung cơ bản của cải cách nền hành chính quốc gia. Cải cách bộ máy hành chính thể hiện tập trung nhất trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng. Lần lượt đi sâu phân tích về những nội dung cơ bản của trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trình bày một số nhiệm vụ cụ thể mà tại Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa 8) đã đặt ra cho Chính phủ nhằm khắc phục tình trạng cải cách chức năng chưa được quan tâm đúng mức như cần phải có và bảo đảm sự kết hợp hợp lý giữa trong cải cách cơ cấu và cải cách chức năng.vi
dc.formattr. 13-18, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.publisherTrung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luậtvi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceNhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 7 (147)vi
dc.subjectPháp luật Việt Namvi
dc.subjectLuật Hành chínhvi
dc.subjectBộ máy hành chínhvi
dc.titleKết hợp cải cách chức năng với cải cách cơ cấu trong cải cách bộ máy hành chính
dc.type2000vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_KETHOPCAICACH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 836,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.