Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30969
Title: Hỏi đáp pháp luật: Về luật đất đai
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật đất đai
Abstract: Electronic Resources
Trình bày một số nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật về đất đai dưới dạng Hỏi – đáp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 62-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 9 (149)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_VELUATDATDAI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 484,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.