Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30971
Title: Một số vấn đề cần hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Ủy ban nhân dân các cấp
Abstract: Electronic Resources
Về cách thức thành lập Ủy ban nhân dân – Về cơ cấu thành phần và tổ chức của Ủy ban nhân dân – Về phân định chức trách giữa tập thể và cá nhân và giữa cá nhân trong Ủy ban nhân dân – Về cơ chế chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 3-10, 20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 10,(150)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.