Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30975
Title: Về vấn đề nhân đạo trong Bộ Luật Hình sự 1999
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Abstract: Electronic Resources
Trình bày ý nghĩa và giá trị của vấn đề nhân đạo trong Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nghiên cứu và phân tích một số nội dung cơ bản của tính nhân đạo và sự thể hiện của nó trong Bộ Luật Hình sự năm 1999
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 28-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 10,(150)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_VEVANDENHANDAO_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 976,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.