Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31005
Title: Một số vấn đề về pháp Luật cạnh tranh trong bước chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp Luật cạnh tranh
Kinh tế thị trường
Abstract: Electronic Resources
Khảo sát thực trạng về sự điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh ở nước ta hiện nay. Trình bày một số yêu cầu và những nguyên tắc đối với việc xây dựng pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 21-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 1 (153)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_MOTSOVANDEVEPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.