Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31019
Title: Tổ chức Thương mại thế giới (WTO): cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và các văn bản pháp lý
Authors: Phan Thảo Nguyên
Authors: Phan Thảo Nguyên
Keywords: Pháp luật
Tổ chức Thương mại thế giới
Văn bản pháp lý
Abstract: Electronic Resources
Hoàn cảnh ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) – Mục tiêu và các chức năng của WTO – Cơ cấu tổ chức và cách thứ ra quyết định của WTO – Các nguyên tắc chỉ đạo trong hoạt động của WTO – Các văn bản pháp lý nền tảng quy định về tổ chức, hoạt động và các lĩnh vực điều chỉnh của WTO
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 45-52, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 2(154)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_TOCHUCTHUONGMAITHEGIOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.