Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31023
Title: Hội thảo khoa hoc "Một năm thi hành luật Doanh nghiệp: kinh nghiệm và kiến nghị "
Authors: Vũ Đình Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Hội thảo khoa hoc
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu về buổi Hội thảo khoa hoc "Một năm thi hành luật Doanh nghiệp: kinh nghiệm và kiến nghị " tại Hà Nội vào ngày 12/12/2000. Trình bày một số vấn đề chính đã được trao đổi và thảo luận trong buổi Hội thảo bao gồm: Kết quả một năm thi hành Luật Doanh nghiệp; Đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong việc xin thành lập, hoạt động và phá sản của doanh nghiệp; Sự bình đằng giữa các doanh nghiệp trước pháp luật...
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 67-68, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 2(154)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_HOITHAOKHOAHOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 740,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.