Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31026
Title: Những đặc thù và sự phát triển của pháp luật về phụ nữ, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Kim Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Phụ nữ
Hôn nhân gia đình
Abstract: Electronic Resources
Khái quát vài nét đặc thù của sự điều chỉnh pháp luật về phụ nữ, hôn nhân và gia đình. Tiến hành nghiên cứu một số nội dung về sự pháp luật về phụ nữ, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam trong quá khứ và hiện tại
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 3-12, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 3 (155)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NHUNGDACTHUVASUPHATTRIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.