Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31053
Title: Một số vấn đề nhân thân người phạm tội
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Tội phạm học
Abstract: Electronic Resources
Tiến hành nghiên cứu khái niệm nhân thân người phạm tội. trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 46-53, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 5 (157)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_5_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.