Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31055
Title: Xét xử vô hiệu bản hợp đồng kinh tế số 154B
Authors: Đào Công Thiện
Keywords: Hợp đồng kinh tế
Xét xử vô hiệu
Luật kinh tế
Abstract: Thực tiễn của công tác xét xử trong mấy năm gần đây, cho thấy các hợp đồng ký kết giữa các đơn vị kinh tế cơ sở, với các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, … ở khâu thực hiện hợp đồng, có những phát sinh dẫn đến tranh chấp, gây thiệt hại về kinh tế cho bên ký kết. Vấn đề này cần phải được xem xét và kỷ luật nghiêm ngặt tại cơ quan trọng tài kinh tế.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 48-50, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 4(83)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48_XETXUVOHIEU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 591,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.