Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31122
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu tranh tụng tại phiên tòa
Authors: Lương Hải Yến
Keywords: Kiểm sát viên
Xét xử sơ thẩm
Vụ án hình sự
Luật hình sự
Chứng cứ
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, hoạt động xét hỏi công khai tại phiên tòa có ý nghĩa rất lớn nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án. Cùng với các chứng cứ thu thập được trong giai đoạn điều tra vụ án thì kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa sẽ là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện vụ án, là căn cứ xác định bị cáo có phạm tội hay không phạm tội, có tội thì tính chất, mức độ ra sao. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố nhà nước trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Kiểm sát viên (KSV) cần thực hiện tốt kỹ năng thu thập, sử dụng và đánh giá chứng cứ trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố đến khi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 10-12, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 23(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_NANGCAOCHATLUONGHOATDONG_TC_KS_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 559,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.