Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31277
Title: Xu thế hội nhập quốc tế và lựa chọn của Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Hùng
Keywords: Hội nhập quốc tế
Việt Nam
Abstract: Bài viết này đưa ra những đánh giá về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam gian qua và kiến nghị việc triển khai thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong thời gian tới
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.27-38 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_XUTHEHOINHAP_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.