Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31281
Title: Lập trường và vai trò của In-đô-nê-xi-a trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông
Authors: Hà Hồng Hải
Keywords: Tranh chấp lãnh thổ
Inđônêxia
Biển Đông
Abstract: Trong thời gian qua, Biển Đông lại dậy sóng thu hút sự quan tâm và lo ngại của cộng đồng quốc tế nói chung và các nước trong khu vực nói riêng. Trước những động thái và hành động hết sức phi lý của Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế. Bài viết tập trung phân tích và lý giải những lý do tại sao Inđônêxia lại trở thành một trong những quốc gia đóng vai trò tích cực trong việc tìm ra các biện pháp quản lý và ngăn ngừa xung đột ở khu vực Biển Đông không chỉ trong thời gian gần đây mà kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Để bảo vệ những lợi ích của mình Inđônêxia đã và đang thực hiện một chính sách ngoại giao tích cực, năng động, thận trọng và đôi khi lặng lẽ để vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa để đạt được mục đích đóng vai trò trung gian trong cuộc tranh chấp này
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.89-104 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 89_LAPTRUONGVAVAITRO_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.