Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31284
Title: Đông Nam Á và chiến lược “Tái cân bằng” của Mỹ
Authors: Lê Đình Tĩnh
Keywords: Đông Nam Á
Mỹ
Chính sách ngoại giao
Châu Á - Thái Bình Dương
An ninh
Kinh tế toàn cầu
Abstract: Chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính quyền Obama ngày càng coi trọng vai trò của Đông Nam Á. Bài viết này cho rằng sự điều chỉnh đó bắt nguồn từ tầm quan trọng địa chiến lược đang tăng lên của khu vực, sự biến chuyển tương quan lực lượng và những lợi ích ngày càng mở rộng của Mỹ tại đây. Bài viết chứng minh vì sao Mỹ quan tâm hơn tới Đông Nam Á, điều chỉnh chiến lược của Mỹ bao gồm những nội dung nào và điều này tác động ra sao đến lựa chọn chính sách của các nước trong khu vực.
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.147-180 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 147_DONGNAMAVACHIENLUOC_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.