Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31294
Title: Trung Quốc và Việt Nam đứng trước Biển Đông
Authors: Trần Thái Bình
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Biển Đông
Abstract: Bài viết trình bày và phân tích phản ứng của thế giới trước hành động hàng trăm tàu lớn của Trung Quốc, bao gồm cả tàu quân sự và máy bay yểm hộ trên không đã đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 áp đặt vào vùng đặt quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết cũng phân tích cách hành xử hợp lý của Việt Nam được thế giới đồng tình ủng hộ.
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.55-68 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2014. Số 4(99), 12-2014
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_TRUNGQUOCVAVIETNAM_TC_NCQT_SO4_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.