Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31457
Title: Hội nghị quốc tế về nền công vụ các nước ASEAN
Authors: Trần Kiên
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Hội nghị
Công vụ
ASEAN
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu Hội nghị quốc tế về nền công vụ các nước ASEAN do Văn phòng Thủ tướng Malaysia phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) diễn ra ngày 9/3/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN nhằm thảo luận và đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc và cải tiến hệ thống ra chính sách và quyết định của các cơ quan thuộc chính phủ với các đối tác đến từ các nước thuộc OECD
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 3, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_HOINGHIQUOCTE_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 480,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.