Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31473
Title: Những nội dung mới của Nghị định số 1082014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Authors: Thái Quang Toản
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Nghị định Chính phủ
Tinh giản biên chế
Abstract: Trình bày sự cần thiết ban hành Nghị định số 1082014/NĐ-CP - Nghiên cứu và phân tích những điểm mới của Nghị định số 1082014/NĐ-CP
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 59-61, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_NHUNGNOIDUNGMOI_TCNN_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 619,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.