Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31486
Title: Về quyền thỏa thuận trong thi hành án dân sự
Authors: Bùi Đức Tiến
Keywords: Tòa án nhân dân
Luật Hiến pháp
Luật tổ chức Tòa án nhân dân
Abstract: Tìm hiểu và phân tích những trường hợp mà các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc thi hành án trong thi hành án dân sự
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 43-44, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 12 - Năm 2014. Số 24
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_VEQUYENTHOATHUAN_TC_TAND_SO24_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 485 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.