Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31513
Title: Hoàn thiện các quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự
Authors: Nguyễn Chí Công
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật dân sự
Quyền sở hữu nhà
Abstract: Bài viết trình bày một số bất cập, hạn chế trong quy định của Bộ luật hình sự và thực tiễn áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế -- Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 6-11, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_HOANTHIENCACQUYDINH_TC_TAND_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 851,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.