Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31514
Title: Về xử lý hành vi gian lận trong bảo lãnh dự thầu
Authors: Võ Hoàng Quân
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật tố tụng hành chính
Abstract: Bài viết đề cập đến một số hiện tượng gian lận trong bảo lãnh dự thầu mà các chủ thể liên quan (ngân hàng, nhà thầu, chủ đầu tư) hay gặp, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục các hiện tượng trên.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 12-13, 36, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_VEXULYHANHVI_TC_TAND_SO3_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 468,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.