Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31525
Title: Tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho người dân từ việc mở rộng thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án trong Bộ luật tố tụng dân sự
Authors: Lê Thu Hà
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Báo chí
Abstract: Đổi mới quy định về thẩm quyền chung - Đổi mới quy định về điều kiện khởi kiện và thụ lý - Quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm giữa Tòa án nhân dân cấp huyện với Tòa án nhân dân cấp tỉnh
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 12-16, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_TANGCUONGKHANANG_TC_TAND_SO4_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.