Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31530
Title: Về áp dụng "tình tiết định khung", "tình tiết phạm tội nhiều lần" trong các tội xâm phạm sở hữu
Authors: Trần Văn Hùng
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật Hình sự
Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Ma túy
Abstract: Dẫn chứng vụ án cụ thể và cùng bàn luận, phân tích về việc áp dụng "tình tiết định khung", "tình tiết phạm tội nhiều lần" trong các tội xâm phạm sở hữu
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 29-30, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_VEAPDUNGTINHTIET_TC_TAND_SO4_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 504,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.