Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31531
Title: Về bài viết: "Đỗ Ngọc B, Hoàng Đình T và Trần Văn Q. có phạm tội "trộm cắp tài sản" không?"
Authors: Nhiều tác giả
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật Hình sự
Tệ nạn mại dâm
Abstract: Tái hiện lại nội dung vụ án cụ thể và cùng bàn luận, phân tích về việc xác định xem các bị cáo trong vụ án có phạm tội "trộm cắp tài sản" không.
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 31-38, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_VEBAIVIETDONGOCB_TC_TAND_SO4_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.