Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31649
Title: Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Bùi Hữu Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp
Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ 3
Trả lời chất vấn
Công ty Minh Phụng
Vi phạm pháp luật
Abstract: Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn về việc công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
Số 35/TK
Issue Date: 1993
Format: tr. 225-225, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 16.6 đến ngày 14.7.1993)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.