Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32059
Title: Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiết Hùng - Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa
Authors: Phạm Tâm Long
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Tội phạm
Điều tra vụ án
Vụ án
Abstract: Số: 234 - BNV (V11)
Bộ Nội vụ trả lời chất vấn về vấn đề có liên quan đến các vụ do băng nhóm tội phạm ở 62 Trần Phú-Nha Trang-Khánh Hòa gây ra.
Issue Date: 1995
Format: tr. 327-328, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327_SO234_BNV_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(2).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 514,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.