Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32065
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Vũ Đức Khiển, Đại biểu Quốc hội Hà Nội
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Thuế
Thuế nhập khẩu
Luật thuế xuất khẩu
Luật thuế nhập khẩu
Abstract: Số: 931 TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu.
Issue Date: 1995
Format: tr. 338-339, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 338_SO931_TCVP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(6).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 526,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.