Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hộivi
dc.creatorNông Đức Mạnh
dc.date.issued1995
dc.identifier.otherVăn phòng Quốc hội
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32136-
dc.description.abstractNghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 10 năm 1995.vi
dc.formattr. 1253, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceKỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)vi
dc.subjectQuốc hội khóa 9vi
dc.subjectKỳ họp thứ támvi
dc.subjectBiên bảnvi
dc.titleNghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ-
dc.typeKỉ yếuvi
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.