Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32175
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Trần Văn Ngẫu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Ngân sách cấp cho địa phương
Abstract: Electronic Resources
Số: 2788/TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về quan điểm phân bổ và trợ cấp ngân sách hàng năm cho các địa phương và số liệu ngân sách đã phân bổ và trợ cấp cho các địa phương năm 1994
Issue Date: 1994
Format: tr. 515-518, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 515_SO2788_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 692,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.