Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32176
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Thu chi ngân sách
Abstract: Electronic Resources
Số: 2793/TC/CĐTC
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về kế hoạch thu chi ngân sách năm 1994 cho việc giải quyết việc làm (vốn mới) 300 tỷ đồng
Issue Date: 1994
Format: tr. 519-522, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 519_SO2793_TC_CDTC_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 726,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.