Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32177
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Thị Thân - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Y tế
Ngân sách nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Số: 2794/TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tỷ lệ so sánh giữa năm 1993 và 1994 đối với các khoản chi y tế và đảm bảo xã hội
Issue Date: 1994
Format: tr. 523-524, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 523_SO2794_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 565,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.