Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32178
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Lê Xuân Tùng - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Đồng chí chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ sáu
Trả lời chất vấn
Bộ Tài chính
Công trình xây dựng cơ bản
Abstract: Electronic Resources
Số: 2795/TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tổn thất của các công trình xây dựng cơ bản trong năm 1994 bị dở dang, không bố trí đủ vốn
Issue Date: 1994
Format: tr. 525-527, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 20.10 đến ngày 1.11.1994)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 525_SO2795_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUSAU_1994_TAPVI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 613,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.