Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32346
Title: Bộ Thương mại trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Ông Nguyễn Minh Triết - Đại biểu Quốc hội tỉnh Sông Bé
Authors: Bộ Thương mại
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Chính sách nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Abstract: Số: 4659 TM/VP
Bộ Thương mại trả lời chất vấn về "Chính sách nhập khẩu. Làm rõ trách nhiệm thuộc về ai trong việc nhập khẩu một số mặt hàng với số lượng lớn, trong khi hàng trong nước nhất là mía đường còn tồn đọng nhiều. Đề nghị xử lý nghiêm đối với nhữ
Issue Date: 1996
Format: tr. 740-745, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 740_SO4659_TMVP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(2).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 969,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.