Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32430
Title: Báo cáo kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội khóa IX
Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Keywords: Thăm dò dư luận
Quốc hội
Khóa IX
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá của nhân dân về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa IX -- Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội -- Trên cơ sở các kết quả thu được rút ra những kết luận và kiến nghị phục vụ cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa X.
Publisher: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học. Văn phòng Quốc hội
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: [25] tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_KETQUACUOCTHAMDODULUANXAHOIVEHOATDONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.