Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32479
Title: Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn ở Việt Nam : Luận án PTS. Kinh tế: 5.02.06
Authors: Bùi Văn Noãn
Keywords: Kinh tế thương mại
Doanh nghiệp
Kinh tế
Bê tông đúc sẵn
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất. Trình bày những vấn đề về thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất, nội dun phát triển thị trường cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn. Phân tích và đánh giá thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm bê tông đúc sẵn ở Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số biện pháp cơ bản và các điều kiện để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn ở Việt Nam
Luận án PTS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (Kinh tế thương mại) -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 143 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_PHATTRIENTHITRUONGTIEUTHUSANPHAMCUACACDOANHNGHIEP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.