Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32500
Title: Xuất khẩu hàng nông sản trong chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.12
Authors: Lê Văn Thanh
Keywords: Kinh tế
Xuất khẩu nông sản
Việt Nam
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam
Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 185 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_XUATKHAUHANGNONGSANTRONG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.