Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32531
Title: Một số thông tin tham khảo: Giải pháp lập pháp một số nước về tài nguyên khoáng sản
Keywords: Giải pháp lập pháp
Tài nguyên khoáng sản
Abstract: Nội dung chuyên đề gồm: Tóm tắt giải pháp lập pháp -- Tổng luận về chính sách lập pháp và giải pháp lập pháp của một số nước trên thế giới về hoạt động khoáng sản -- Mục lục các tài liệu tham khảo của Việt Nam và nước ngoài.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Advisor: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 31 tr., pdf
Source: Tháng 5 . 1997
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOGIAIPHAPLAPPHAP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.