Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/32532
Title: Vài nét về luật pháp chống tham nhũng các nước trên thế giới. Tập 2, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động xây dựng của Quốc hội - Lưu hành nội bộ
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Luật pháp
Chống tham nhũng
Luật chống tham nhũng
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề gồm: Khái quát về nguyên nhân và tình trạng tham nhũng ở một số nước trên thế giới -- Luật pháp chống tham nhũng -- Các hình phạt đối với tham nhũng: thội tham ô, biển thủ công quỹ; tội hối lộ -- Bài học rút ra từ những kinh nghiệm thực tế trong công tác chống tham nhũng của các quốc gia trên thế giới.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 21tr., pdf
Source: Thông tin Chuyên đề.Số 19, tháng 1 năm 1997
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOVEPHAPLUATCHONGTHAMNHUNG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.