Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32559
Title: Về hệ thống lực lượng cảnh sát của một số nước (Tài liệu tham khảo nội bộ)
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Lực lượng cảnh sát
Hiến pháp
Pháp luật
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Tài liệu gồm các nội dung: Khái quát chung về lực lượng cảnh sát và hệ thống cơ quan ảnh sát -- Hệ thống tổ chức và chức năng nhiệm vụ của cơ quan sảnh sát một số nước: Trung Hoa, Triều Tiên, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản ... -- Mối liên hệ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong quá trình hoạt động -- Sơ đồ tổ chức lực lượng cảnh sát của một số nước -- Tài liệu tham khảo
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 2002
Issue Date: 2002
Type: 2002
Format: 41tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề.Số 5 ,tháng 8 năm 2002
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_VEHETHONGLUCLUONGCANHSAT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.