Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32570
Title: Một số thông tin tham khảo về: Mở cửa của Trung Quốc thực trạng và triển vọng
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Mở cửa
Cải cách mở cửa
Trung Quốc
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 8tr., pdf
Source: Thông tin chuyên đề. Tháng 6 năm 2001
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOVEMOCUA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 997,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.