Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32750
Title: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (Ngày 18 tháng 12 năm 1986)
Issue Date: 1986-12
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi quyet DH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 309,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.