Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32794
Title: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Issue Date: 2016-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve cac van kien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 556,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.