Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32870
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: "Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ giúp việc trong các cơ quan dân cử"
Authors: Lê Xuân Đức
Keywords: Đào tạo nhân sự
Bồi dưỡng nhân sự
Cơ quan dân chủ
Cán bộ
Công chức
Bộ máy giúp việc
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Trình bày cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc các cơ quan dân chủ -- Thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức giúp việc trong cơ quan dân chủ những năm qua -- Phương hướng và giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ giúp việc trong các cơ quan dân chủ.
Publisher: Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: 76 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_COSOLYLUANVATHUCTIENNHAMNANGCAOCHATLUONGDAOTAO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.