Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32875
Title: Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học "Luật ngân sách nhà nước sau gần 10 năm thực hiện: Những vấn đề bất cập và giải pháp hoàn thiện"
Authors: Nguyễn Minh Tân
Keywords: Ngân sách nhà nước
Luật ngân sách nhà nước
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội;
Nội dung báo cáo gồm: Phân tích, đánh giá một số quy định hiện hành của luật ngân sách nhà nước (NSNN) và kinh nghiệm một số nước về quy định của luật NSNN: Trung Quốc; Cộng hòa liên bang Đức; Cộng hòa Séc; Nhật Bản -- Trình bày các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và luật NSNN nói riêng -- Hoàn thiện một số quy định hiện hành của luật NSNN -- Bổ sung một số nội dung mới trong luật NSNN -- Chỉnh sửa kỹ thuật, cách thức thể hiện từng điều, khoản của luật NSNN
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: 94tr., pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • BCKH_LUATNGANSACH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BCTT_LUATNGANSACHNHANUOCSAUGAN10NAM.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 19,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.