Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32880
Title: Báo cáo tổng hợp đề tài: "Một số giải pháp nâng cao kỹ năng phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính - ngân sách" (Quyết định số 563/QĐ-VPQH ngày 30/6/2010 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
Authors: Bùi Đức Thụ
Keywords: Dự án luật
Pháp lệnh
Tài chính
Ngân sách
Kỹ năng phục vụ
Hoạt động thẩm tra
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Trình bày cơ sở lý luận của việc nâng cao kỹ năng phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, ngân sách -- Phân tích thực trạng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, ngân sách -- Đưa ra một số giải pháp để nâng cao kỹ năng phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.
Publisher: Vụ Tài chính - Ngân sách
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: 82 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • BCKH_MOTSOGIAIPHAPNANGCAO.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BCTT_MOTSOGIAIPHAPNANGCAOKYNANGPHUCVUHOATDONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.